ثبت فیش های پرداختی تبلیغات در گوگل

تذکر:
  1. پر کردن اطلاعات ستاره دار () الزامی می باشد.
  2. لطفاً اطلاعات خود را به زبان فارسی وارد نمایید.
  3. مبالغ واریزی فقط می بایست به یکی از شماره حساب های اعلامی واریز گردد و مبالغ پرداختی به حساب های دیگر از درجه اعتبار ساقط است.
  4. در صورتیکه اکانت در زمان واریز وجه فعال باشد شارژ در همان لحظه صورت می گیرد، در غیر اینصورت پس از فعال شدن اکانت مقدار شارژ در اکانت اضافه می شود.
  5. با توجه به نوسانات ارز، نرخ نهایی حواله در زمان انجام حواله قطعی خواهد شد. بدین معنی که در صورت پائین آمدن قیمت حواله مبلغ بیشتر و در صورت بالا رفتن قیمت حواله مبلغ کمتری در اکانت شارژ خواهد شد.
  6. حواله در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 13:30 الی 16:00 و در روزهای پنج شنبه و شنبه از ساعت 12:30 الی 14:00 انجام می گیرد. انجام حواله در روزهای جمعه، یکشنبه و تعطیلات رسمی به هیچ عنوان مقدور نمی باشد.
  7. مقدار حواله در هر روز محدود می باشد و در صورت اتمام آن مقدار حواله هایی که مبلغ آن واریز شده در اولین روز کاری انجام می شود. لذا قیمت ها نیز بر اساس نرخ همان روز محاسبه خواهد شد.

اطلاعات پرداخت:

کد کاربری
کد کاربری وارد نشده است. (u100@ masterciw.ir) کد کاربری وارد شده صحیح نمی باشد. (u100@ masterciw.ir)
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی وارد نشده است.
نام شرکت/فروشگاه/مجموعه
نام شرکت/فروشگاه/مجموعه وارد نشده است.
مبلغ واریزی
مبلغ واریزی وارد نشده است. مبلغ وارد شده صحیح نمی باشد.
تاریخ واریز
تاریخ واریز وارد نشده است. (28-05-1391) تاریخ واریز وارد شده صحیح نمی باشد.(28-05-1391)
روش پرداخت
لطفا یکی از روشهای پرداخت را انتخاب نمائید. لطفا یکی از روشهای پرداخت را انتخاب نمائید.
بانک مبدأ
لطفا بانک مبدأ را انتخاب نمائید. لطفا بانک مبدأ را انتخاب نمائید.
شماره فیش/کد رهگیری
شماره فیش یا کد رهگیری وارد نشده است. شماره فیش یا کد رهگیری وارد شده صحیح نمی باشد.
بانک مقصد
لطفا بانک مقصد را انتخاب نمائید. لطفا بانک مقصد را انتخاب نمائید.
پلن انتخابی
لطفا یکی از پلن های تبلیغات را انتخاب نمائید. لطفا یکی از پلن های تبلیغات را انتخاب نمائید.
آدرس وبسایت
آدرس وبسایت وارد نشده است. (http://www.example.com) آدرس وارد شده صحیح نیست. (http://www.example.com)
آدرس ایمیل
آدرس ایمیل وارد نشده است. (yourname@example.com) آدرس ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد. (yourname@example.com)
تلفن
شماره تلفن وارد نشده است. (88998899-021) شماره تلفن وارد شده صحیح نمی باشد.

توضیحات